ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

Община Самоков

www.samokov.bg

ПАРТНЬОРИ

Камара на архитектите в България, 

www.kab-bg.com

Съюз на архитектите в България

www.bularch.eu

Съюз на урбанистите в България,

www.bgplanning.org

ОРГАНИЗАТОРИ

Urbanistas.

www.urbanistas.eu

ЕКИП

По организацията на конкурса работиха:

 

Възложител - Община Самоков:

Владимир Георгиев, Кмет на Община Самоков,

Главен архитект Надежда Клинчева-Колева,

Директор ТСУЕП инж.Евелина Перфанова,

Ст.експерт ТСУЕП арх.Стоянка Касабова, Координатор на проекта за Възложителя

Както и всички отдели и експерти на Община Самоков, ангажирани по проекта.

 

Организация и задание – Urbanistas.:

Арх. Бойка Огнянова

Урб. Мила Йолова

Арх. Кремена Мускурова

 

Урбанистични проучвания:

Урб.Ангел Буров

урб.Димитър Трифонов

урб.Васил Маджирски

 

Фито-санитарна оценка:

Доц. д-р Стефан Мирчев

Гл. ас. д-р Николай Зафиров

Маг. еколог Рашид Рашид

 

Правна рамка и обществена поръчка:

Адв. Цвета Стоева-Йоцова

 

Дизайн:

Арх. Симона Кабадова

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

По повод отбелязването на 120 години от основаването на най-стария български планински курорт Боровец, Община Самоков заедно с партньорите си - Камара на архитектите в България, Съюз на Архитектите в България и Съюз на урбаниститие в България, обявяват международен архитектурен конкурс за територията “Златният триъгълник” в курорта.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Основната цел на конкурса е да събере широк спектър и на високо ниво идейни проекти за устройственото развитие и архитектурния облик на територията, от които да се излъчи подходящ за Визията на Общината за развитието на курорта проект за етапна реализация.

ФОРМАТ

Конкурсът е международен, анонимен, едноетапен и с награди.

 

СТОЙНОСТ

Общата стойност за реализация на инвестиционното намерение е до 60 млн лева без ДДС, при реализация на максимално допустимите устройствени показатели - застроена площ (ЗП) от 5 285 м2; разгърната застроена площ (РЗП) от 22 019м2 ; подземна застроена площ с възможност за два подземни етажа с обща площ
от 14 092 м2; вертикална планировка от 5 285 м2 ; паркоустройство от 7 046 м2. 

 

Хонорарът за проектиране е до 1 011 108 лв без ДДС  (28 лв/кв.м РЗП и подземна застроена площ).

НАГРАДИ

Конкурсът предвижда присъждането на общо пет премии на отличените и класирани от журито проекти както следва:

    I място – 20 000 лв. и право за директно договаряне на работна фаза на инвестиционния проект на стойност от 28 лв/кв.м без ДДС. 

    II място – 12 000 лв.

    III място – 8 000 лв.

    Две премии от по 5 000 лв. на отличени от журито проекти.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ - 10 ЯНУАРИ 2018 / 17:30 GMT+2

ЖУРИРАНЕ И РЕЗУЛТАТИ - ЯНУАРИ 2018

ЖУРИ

В състава на журито влизат седем водещи професионалисти и експерти в областта на урбанизма, ландшафтното и градско планиране и опазването на културното наследство, които ще имат тежката задача да отсеят най-добрите проектни предложения за центъра на Боровец.

арх.Рита Юстенсен,

Директор на отдел “Планиране и архитектура”, Копенхаген

арх.Павел Янчев,

Art & Build, Брюксел, Белгия

арх.Ваня Серафимова, Ателие Серафимов Архитекти

арх.Надежда Клинчева-Колева, 

Главен архитект,

Община Самоков

арх.Мариус Мове,

Съосновател на Atelier Oslo, Норвегия

Ангелина Вангелова,

юрист, Община Самоков

арх.Йорданка Кандулкова, Преподавател по Културно наследство в УАСГ, София, България

Рита Юстесен, архитект

Директор на отдел “Планиране и архитектура”, Копенхаген

 

Рита Юстесен е директор на  отдел “Планиране и архитектура” към Copenhagen City and Port Development, най-голямата компания за градско планиране в Копенхаген, Дания, Отдел “Планиране и архитектура” е отговорен за развитието на новия град, Орестад, близо до Копенхаген, и за реконструкцията на Нордхавн - най-големият и амбициозен скандинавски проект за градско развитие досега, осигуряващ 40 000 жилища и 40 000 работни места на пристанищна територия от 200 хектара.

Рита Юстесен е автор на няколко статии за развитието на Копенхаген и е изнасяла лекции по темата из цял свят. Тя също е добре позната и често канена за член на жури в международни архитектурни конкурси по цял свят, наред с факта, че ежегодно е отговорна за около 3-4 конкурса, провеждани от Copenhagen City and Port Development.

Павел Янчев, архитект

Art & Build, Брюксел, Белгия

 

Павел Янчев е архитект и урбанист с богата практика в сферата на урбанизма и градското планиране. Завършил е катедрата по градоустройство в УАСГ (2007) и магистърската програма “Населени места” към Католическия университет в Льовен. Работил е по проекти в София, Москва и Брюксел. Работил е с фирма СТОА в София и Москва, с архитектурните студия ZOOMStudio в София и ARTER в Брюксел. От 2012 г. е архитект в Art & Build, Брюксел.

Заедно с Орлин Манолов, арх.Янчев организира пленера UURRBBAANN (2008) и конкурса за Метростанция 20 (съвместно със Sofia Architecture Week, 2011). Янчев и Манолов са и куратори на Sofia Architecture Week 2013 на тема Град на бъдещето (Future City).

Павел Янчев е автор на статии на градоустройствена тематика в списания като Abitare Bulgaria. Бил е част от екипа на проекта "София - град на хората".

Мариус Мове, архитект

Съосновател на Atelier Oslo, Норвегия

 

Мариус Муве е основател и съдружник на Atelier Осло. Работил за Sverre Fehn (2002-2006) по Националния архитектурен музей, Музея на ледниците, Музея на Хамар и Издателската къща Gyldendal. През 2006 г. основава архитектурното студио Atelier Oslo заедно с Нилс Уле Брандсег, Томас Лиу и Йонас Нурстед. От тогава Мариус Мове е бил гост-преподавател в Училището по архитектура и дизайн в Осло (AHO Oslo) и Норвежкия университет за науки и технологии (NTNU) в Трондхайм.  Мариус Мове е бил жури в конкурсите за Дом на културата Notodden и Gystadmarka.

Портфолиото на Atelier Осло включва, както големи жилищни проекти, така и еднофамилни къщи и малки инсталации. Atelier Oslo спечели международния конкурс за новата централна библиотека в Осло през 2009 г., наградата Sundts premie на Асоциацията на архитектите в Осло за 2016 г., както и получи номинация за наградата Мис ван дер Рое за 2016.

Йорданка Кандулкова, архитект

Преподавател по Културно наследство в УАСГ, София, България

 

Доц. д-р арх. Кандулкова е член на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места, ИКОМОС.

От 1996г. е редовен преподавател в Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия в София в Катедра  „Опазване на архитектурното наследство. Работи в “Националния институт за недвижимо културно наследство” като проектант, научен сътрудник и инспектор, а в периода 2010-2011г. е негов директор.

Автор е на редица научни публикации и доклади, посветени на опазването на културното наследство. Професионалният й опит включва още устройствено планиране на исторически територии, консервация, реставрация, експониране и адаптация на архитектурни и археологически недвижими ценности и съвременно архитектурно творчество.

Ваня Серафимова, архитект

Управляващ партньор в Ателие Серафимов Архитекти

 

Архитект Ваня Серафимова е управител на „Ателие Серафимов Архитекти” и е член на експертния съвет по архитектура към Община Самоков.

 

През 41-годишната си професионална кариера като проектант в Софпроект и "Кишо Курукава Архитекти и съдружници", както и като главен архитект на Община Изгрев, е работила по разнообразни градоустройствени проекти, обществени сгради и сгради за здравеопазването, офис и търговски центрове, индустриални сгради и складове, хотели, жилищни сгради, индивидуални къщи, интериори и  други.

Надежда Клинчева-Колева, архитект

Главен архитект на Община Самоков

 

Арх. Надежда Клинчева-Колева завършва “Архитектура” и “Мениджмънт на инженерна фирма” във Висшия институт по архитектура и строителство през 1996 г.

 

В периода 2000-2003 година заема поста на Главен Архитект в Община Златица, а от 2005 г. досега е Главен Архитект в Община Самоков, респективно и на Национален курорт Боровец.

 

В тази си роля участва и спомага осъществяването на множество  градоустройствени и социални проекти с отношение към Община Самоков и курорт Боровец, сред които Интегриран план на община Самоков, финансиран от Министерство на инвестиционното проектиране и Общ устройствен план на курортно-туристическа-локалицазия «Самоков-Боровец-Бели Искър», чиято основна заслуга е предпазването на курорта и прилежащатата му територия от хаотично и прекомерно застрояване.

Ангелина Вангелова, юрист

Секретар на Община Самоков 

 

Според българското законодателство (Закон за обществените поръчки) се изисква задължително участие на юрист в състава на журито.

 

Ангелина Вангелкова е юрист с опит в държавната администрация. Завършва Право в Югозападен университет „Неофит Рилски” през 2000 г. От 2004 г. до момента е секретар на Община Самоков. С дългогодишния си опит в публичната адмнистрация г-жа Вангелкова е участвала в изготвянето и процедирането на множество общински проекти, свързани с градоустрайственото развитие на Община Самоков. 

Please reload