ПЪРВО МЯСТО - ПРОЕКТ 113 

William Matthews Associates Ltd, Великобритания в партньорство със Stephen George International Bulgaria, България

награда 20 000 лв. и право за директно договаряне на работна фаза на инвестиционния проект 

113(1)
113(2)
113(3)
113(4)
113(5)
113(6)

ПОБЕДИТЕЛИ

156 (1)
156 (2)
156 (3)
156 (4)
156 (5)
156 (6)

ВТОРО МЯСТО - ПРОЕКТ 156

Агенция Дизайн и Архитектира АД – АДА, България,

награда 12 000 лв.

147 (1)
147 (2)
147 (3)
147 (4)
147 (5)
147 (6)

ТРЕТО МЯСТО - ПРОЕКТ 147

Петър Рафаилов – Проджект Витае ЕООД, България,

награда 8 000 лв.

НЕКЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ

118 (1)
118 (2)
118 (3)
118 (4)
118 (5)
118 (6)

ЧЕТВЪРТО МЯСТО - ПРОЕКТ 118

Институт за градско планиране АД, България,

премия от 5 000 лв.

128 (1)
128 (2)
128 (3)
128 (4)
128 (5)

ПЕТО МЯСТО - ПРОЕКТ 128

Critical Design Studio, Турция,

премия от 5 000 лв.

105

AI ZHIGANG, China

105 (1)
105 (1)

AI ZHIGANG, China

105 (2)
105 (2)

AI ZHIGANG, China

105 (3)
105 (3)

AI ZHIGANG, China

105 (4)
105 (4)

AI ZHIGANG, China

105 (5)
105 (5)

AI ZHIGANG, China

105 (6)
105 (6)

AI ZHIGANG, China

107 (1)
107 (1)

WESTON WILLIAMSON+PARTNERS

107 (2)
107 (2)

WESTON WILLIAMSON+PARTNERS

107 (3)
107 (3)

WESTON WILLIAMSON+PARTNERS

107 (4)
107 (4)

WESTON WILLIAMSON+PARTNERS

107 (5)
107 (5)

WESTON WILLIAMSON+PARTNERS

107 (6)
107 (6)

WESTON WILLIAMSON+PARTNERS

107

WESTON WILLIAMSON+PARTNERS, United Kingdom

123 (10)
123 (10)

SYZDYKOV MAXAT MALA YEVICH, Kazahstan

123 (11)
123 (11)

SYZDYKOV MAXAT MALA YEVICH, Kazahstan

123 (9)
123 (9)

SYZDYKOV MAXAT MALA YEVICH, Kazahstan

123 (8)
123 (8)

SYZDYKOV MAXAT MALA YEVICH, Kazahstan

123 (7)
123 (7)

SYZDYKOV MAXAT MALA YEVICH, Kazahstan

123 (1)
123 (1)

SYZDYKOV MAXAT MALA YEVICH, Kazahstan

123

SYZDYKOV MAXAT MALA YEVICH, Kazahstan

163 (1)
163 (1)

ADHAM SELIM, Egypt

163 (2)
163 (2)

ADHAM SELIM, Egypt

163 (3)
163 (3)

ADHAM SELIM, Egypt

163 (4)
163 (4)

ADHAM SELIM, Egypt

163 (5)
163 (5)

ADHAM SELIM, Egypt

163

ADHAM SELIM, Egypt

166 (1)
166 (1)

MEIER GRAY CONSULTANTS FZC dba/JONATHAN MEIER ARCHITECTURE + DESIGN, United Arab Emirates

166 (2)
166 (2)

MEIER GRAY CONSULTANTS FZC dba/JONATHAN MEIER ARCHITECTURE + DESIGN, United Arab Emirates

166 (3)
166 (3)

MEIER GRAY CONSULTANTS FZC dba/JONATHAN MEIER ARCHITECTURE + DESIGN, United Arab Emirates

166 (4)
166 (4)

MEIER GRAY CONSULTANTS FZC dba/JONATHAN MEIER ARCHITECTURE + DESIGN, United Arab Emirates

166 (5)
166 (5)

MEIER GRAY CONSULTANTS FZC dba/JONATHAN MEIER ARCHITECTURE + DESIGN, United Arab Emirates

166 (6)
166 (6)

MEIER GRAY CONSULTANTS FZC dba/JONATHAN MEIER ARCHITECTURE + DESIGN, United Arab Emirates

166

MEIER GRAY CONSULTANTS FZC dba/JONATHAN MEIER ARCHITECTURE + DESIGN, United Arab Emirates

199 (1)
199 (1)

BD ARCH, Bulgaria

199 (2)
199 (2)

BD ARCH, Bulgaria

199 (3)
199 (3)

BD ARCH, Bulgaria

199 (4)
199 (4)

BD ARCH, Bulgaria

199 (5)
199 (5)

BD ARCH, Bulgaria

199 (6)
199 (6)

BD ARCH, Bulgaria

199

BD ARCH, Bulgaria

176 (1)
176 (1)

ELENA ARGUIROVA, France

176 (2)
176 (2)

ELENA ARGUIROVA, France

176 (3)
176 (3)

ELENA ARGUIROVA, France

176 (4)
176 (4)

ELENA ARGUIROVA, France

176 (5)
176 (5)

ELENA ARGUIROVA, France

176 (6)
176 (6)

ELENA ARGUIROVA, France

176

ELENA ARGUIROVA, France

187 (1)
187 (1)

INTERARCH STUDIO, Bulgaria

187 (2)
187 (2)

INTERARCH STUDIO, Bulgaria

187 (3)
187 (3)

INTERARCH STUDIO, Bulgaria

187 (4)
187 (4)

INTERARCH STUDIO, Bulgaria

187 (5)
187 (5)

INTERARCH STUDIO, Bulgaria

187 (6)
187 (6)

INTERARCH STUDIO, Bulgaria

187

INTERARCH STUDIO, Bulgaria

205 (1)
205 (1)

MIODESIGN, Bulgaria

205 (2)
205 (2)

MIODESIGN, Bulgaria

205 (3)
205 (3)

MIODESIGN, Bulgaria

205 (4)
205 (4)

MIODESIGN, Bulgaria

205 (5)
205 (5)

MIODESIGN, Bulgaria

205 (6)
205 (6)

MIODESIGN, Bulgaria

205

MIODESIGN, Bulgaria

211 (1)
211 (1)

DONIS ARCHITECTS, FERNANDO DONIS HERNANDEZ, Netherlands

211 (2)
211 (2)

DONIS ARCHITECTS, FERNANDO DONIS HERNANDEZ, Netherlands

211 (3)
211 (3)

DONIS ARCHITECTS, FERNANDO DONIS HERNANDEZ, Netherlands

211 (4)
211 (4)

DONIS ARCHITECTS, FERNANDO DONIS HERNANDEZ, Netherlands

211 (5)
211 (5)

DONIS ARCHITECTS, FERNANDO DONIS HERNANDEZ, Netherlands

211 (6)
211 (6)

DONIS ARCHITECTS, FERNANDO DONIS HERNANDEZ, Netherlands

211

DONIS ARCHITECTS, FERNANDO DONIS HERNANDEZ, Netherlands

222 (1)
222 (1)

NAMAD GROUP ARCHITECTURE, Iran

222 (2)
222 (2)

NAMAD GROUP ARCHITECTURE, Iran

222 (3)
222 (3)

NAMAD GROUP ARCHITECTURE, Iran

222 (4)
222 (4)

NAMAD GROUP ARCHITECTURE, Iran

222 (5)
222 (5)

NAMAD GROUP ARCHITECTURE, Iran

222 (6)
222 (6)

NAMAD GROUP ARCHITECTURE, Iran

222

NAMAD GROUP ARCHITECTURE, Iran

234 (1)
234 (1)

STEVEN SHIMAMOTO, USA

234 (2)
234 (2)

STEVEN SHIMAMOTO, USA

234 (3)
234 (3)

STEVEN SHIMAMOTO, USA

234 (4)
234 (4)

STEVEN SHIMAMOTO, USA

234 (5)
234 (5)

STEVEN SHIMAMOTO, USA

234 (6)
234 (6)

STEVEN SHIMAMOTO, USA

234

STEVEN SHIMAMOTO, USA

246 (1)
246 (1)

WANYI WANG, ZIYIJIA, JIAQIHAO, WENSHUANG ZHAO, China

246 (2)
246 (2)

WANYI WANG, ZIYIJIA, JIAQIHAO, WENSHUANG ZHAO, China

246 (3)
246 (3)

WANYI WANG, ZIYIJIA, JIAQIHAO, WENSHUANG ZHAO, China

246 (4)
246 (4)

WANYI WANG, ZIYIJIA, JIAQIHAO, WENSHUANG ZHAO, China

246 (5)
246 (5)

WANYI WANG, ZIYIJIA, JIAQIHAO, WENSHUANG ZHAO, China

246 (6)
246 (6)

WANYI WANG, ZIYIJIA, JIAQIHAO, WENSHUANG ZHAO, China

246

WANYI WANG, ZIYIJIA, JIAQIHAO, WENSHUANG ZHAO, China 

251 (1)
251 (1)

MICHAEL HEINRICH, USA

251 (2)
251 (2)

MICHAEL HEINRICH, USA

251 (3)
251 (3)

MICHAEL HEINRICH, USA

251 (4)
251 (4)

MICHAEL HEINRICH, USA

251 (5)
251 (5)

MICHAEL HEINRICH, USA

251 (6)
251 (6)

MICHAEL HEINRICH, USA

251

MICHAEL HEINRICH, USA

253 (1)
253 (1)

MAILEN DESIGN, United Kingdom

253 (2)
253 (2)

MAILEN DESIGN, United Kingdom

253 (3)
253 (3)

MAILEN DESIGN, United Kingdom

253 (4)
253 (4)

MAILEN DESIGN, United Kingdom

253 (5)
253 (5)

MAILEN DESIGN, United Kingdom

253 (6)
253 (6)

MAILEN DESIGN, United Kingdom

253

MAILEN DESIGN, United Kingdom

264 (1)
264 (1)

BUNKER - arc., Italy

264 (2)
264 (2)

BUNKER - arc., Italy

264 (3)
264 (3)

BUNKER - arc., Italy

264 (4)
264 (4)

BUNKER - arc., Italy

264 (5)
264 (5)

BUNKER - arc., Italy

264 (6)
264 (6)

BUNKER - arc., Italy

264

BUNKER - arc., Italy

272 (1)
272 (1)

URBAN DYNAMICS, Bulgaria

272 (2)
272 (2)

URBAN DYNAMICS, Bulgaria

272 (3)
272 (3)

URBAN DYNAMICS, Bulgaria

272 (4)
272 (4)

URBAN DYNAMICS, Bulgaria

272 (5)
272 (5)

URBAN DYNAMICS, Bulgaria

272 (6)
272 (6)

URBAN DYNAMICS, Bulgaria

272

URBAN DYNAMICS, Bulgaria

277 (21)
277 (21)

MAHMOOD SABRI MAHMOOD ALKHAFAJI, United Arab Emirates

277 (20)
277 (20)

MAHMOOD SABRI MAHMOOD ALKHAFAJI, United Arab Emirates

277 (17)
277 (17)

MAHMOOD SABRI MAHMOOD ALKHAFAJI, United Arab Emirates

277 (19)
277 (19)

MAHMOOD SABRI MAHMOOD ALKHAFAJI, United Arab Emirates

277 (18)
277 (18)

MAHMOOD SABRI MAHMOOD ALKHAFAJI, United Arab Emirates

277 (16)
277 (16)

MAHMOOD SABRI MAHMOOD ALKHAFAJI, United Arab Emirates

277

MAHMOOD SABRI MAHMOOD ALKHAFAJI, United Arab Emirates

286 (1)
286 (1)

IRGEN SALIANJI, Netherlands

286 (2)
286 (2)

IRGEN SALIANJI, Netherlands

286 (3)
286 (3)

IRGEN SALIANJI, Netherlands

286 (4)
286 (4)

IRGEN SALIANJI, Netherlands

286 (5)
286 (5)

IRGEN SALIANJI, Netherlands

286 (6)
286 (6)

IRGEN SALIANJI, Netherlands

286

IRGEN SALIANJI, Netherlands

291 (1)
291 (1)

HEMPRICH TOPHOF GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN mbH, Germany

291 (2)
291 (2)

HEMPRICH TOPHOF GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN mbH, Germany

291 (3)
291 (3)

HEMPRICH TOPHOF GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN mbH, Germany

291 (4)
291 (4)

HEMPRICH TOPHOF GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN mbH, Germany

291

HEMPRICH TOPHOF GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN mbH, Germany

299 (1)
299 (1)

YANG RONGFENG, China

299 (2)
299 (2)

YANG RONGFENG, China

299 (3)
299 (3)

YANG RONGFENG, China

299 (4)
299 (4)

YANG RONGFENG, China

299 (5)
299 (5)

YANG RONGFENG, China

299 (6)
299 (6)

YANG RONGFENG, China

299

YANG RONGFENG, China

300 (1)
300 (1)

NICONSULT, Bulgaria

300 (2)
300 (2)

NICONSULT, Bulgaria

300 (3)
300 (3)

NICONSULT, Bulgaria

300 (4)
300 (4)

NICONSULT, Bulgaria

300 (5)
300 (5)

NICONSULT, Bulgaria

300 (6)
300 (6)

NICONSULT, Bulgaria

300

NICONSULT, Bulgaria

301 (1)
301 (1)

KUKAN ARCHITECTS, Cyprus

301 (2)
301 (2)

KUKAN ARCHITECTS, Cyprus

301 (3)
301 (3)

KUKAN ARCHITECTS, Cyprus

301 (4)
301 (4)

KUKAN ARCHITECTS, Cyprus

301 (5)
301 (5)

KUKAN ARCHITECTS, Cyprus

301 (6)
301 (6)

KUKAN ARCHITECTS, Cyprus

301

KUKAN ARCHITECTS, Cyprus

338 (1)
338 (1)

CIVIL SOCIETY "PORTFOLIO" - Marinela Stefanova, Desislava Parlapanska, Bulgaria

338 (2)
338 (2)

CIVIL SOCIETY "PORTFOLIO" - Marinela Stefanova, Desislava Parlapanska, Bulgaria

338 (3)
338 (3)

CIVIL SOCIETY "PORTFOLIO" - Marinela Stefanova, Desislava Parlapanska, Bulgaria

338 (4)
338 (4)

CIVIL SOCIETY "PORTFOLIO" - Marinela Stefanova, Desislava Parlapanska, Bulgaria

338 (5)
338 (5)

CIVIL SOCIETY "PORTFOLIO" - Marinela Stefanova, Desislava Parlapanska, Bulgaria

338 (6)
338 (6)

CIVIL SOCIETY "PORTFOLIO" - Marinela Stefanova, Desislava Parlapanska, Bulgaria

338

CIVIL SOCIETY "PORTFOLIO" - Marinela Stefanova, Desislava Parlapanska, Bulgaria

343
343

VALERIA STANISLAVOVNA ISTOMINA, Ukraine

343

VALERIA STANISLAVOVNA ISTOMINA, Ukraine

349 (1)
349 (1)

LLC ARCHIMATIKA, Ukraine

349 (2)
349 (2)

LLC ARCHIMATIKA, Ukraine

349 (3)
349 (3)

LLC ARCHIMATIKA, Ukraine

349 (8)
349 (8)

LLC ARCHIMATIKA, Ukraine

349 (5)
349 (5)

LLC ARCHIMATIKA, Ukraine

349 (6)
349 (6)

LLC ARCHIMATIKA, Ukraine

349

LLC ARCHIMATIKA, Ukraine

354 (1)
354 (1)

SILVANA NIKOLOVA MARINOVA, Bulgaria

354 (2)
354 (2)

SILVANA NIKOLOVA MARINOVA, Bulgaria

354 (3)
354 (3)

SILVANA NIKOLOVA MARINOVA, Bulgaria

354 (4)
354 (4)

SILVANA NIKOLOVA MARINOVA, Bulgaria

354 (5)
354 (5)

SILVANA NIKOLOVA MARINOVA, Bulgaria

354 (6)
354 (6)

SILVANA NIKOLOVA MARINOVA, Bulgaria

354

SILVANA NIKOLOVA MARINOVA, GERGANA SASHKOVA IVANOVA, Bulgaria

362 (1)
362 (1)

OCA BARCELONA (BERNARDO GARCIA, BIEL SUSANNA, HERNAN LLEIDA) LLUIS BELTERA, Spain

362 (2)
362 (2)

OCA BARCELONA (BERNARDO GARCIA, BIEL SUSANNA, HERNAN LLEIDA) LLUIS BELTERA, Spain

362 (3)
362 (3)

OCA BARCELONA (BERNARDO GARCIA, BIEL SUSANNA, HERNAN LLEIDA) LLUIS BELTERA, Spain

362 (4)
362 (4)

OCA BARCELONA (BERNARDO GARCIA, BIEL SUSANNA, HERNAN LLEIDA) LLUIS BELTERA, Spain

362 (6)
362 (6)

OCA BARCELONA (BERNARDO GARCIA, BIEL SUSANNA, HERNAN LLEIDA) LLUIS BELTERA, Spain

362 (5)
362 (5)

OCA BARCELONA (BERNARDO GARCIA, BIEL SUSANNA, HERNAN LLEIDA) LLUIS BELTERA, Spain

362

OCA BARCELONA (BERNARDO GARCIA, BIEL SUSANNA, HERNAN LLEIDA) LLUIS BELTERA, Spain

377 (1)
377 (1)

URBANEKS, VENCESLAV NEDELCHEV, Bulgaria

377 (2)
377 (2)

URBANEKS, VENCESLAV NEDELCHEV, Bulgaria

377 (3)
377 (3)

URBANEKS, VENCESLAV NEDELCHEV, Bulgaria

377 (4)
377 (4)

URBANEKS, VENCESLAV NEDELCHEV, Bulgaria

377 (5)
377 (5)

URBANEKS, VENCESLAV NEDELCHEV, Bulgaria

377 (6)
377 (6)

URBANEKS, VENCESLAV NEDELCHEV, Bulgaria

377

URBANEKS, VENCESLAV NEDELCHEV, Bulgaria

379 (1)
379 (1)

TDI DESIGN, Bulgaria

379 (2)
379 (2)

TDI DESIGN, Bulgaria

379 (3)
379 (3)

TDI DESIGN, Bulgaria

379 (4)
379 (4)

TDI DESIGN, Bulgaria

379 (5)
379 (5)

TDI DESIGN, Bulgaria

379 (6)
379 (6)

TDI DESIGN, Bulgaria

379

TDI DESIGN, Bulgaria

385 (1)
385 (1)

PIRIN DESIGN, Bulgaria

385 (2)
385 (2)

PIRIN DESIGN, Bulgaria

385 (3)
385 (3)

PIRIN DESIGN, Bulgaria

385 (4)
385 (4)

PIRIN DESIGN, Bulgaria

385 (5)
385 (5)

PIRIN DESIGN, Bulgaria

385 (6)
385 (6)

PIRIN DESIGN, Bulgaria

385

PIRIN DESIGN, Bulgaria

391 (1)
391 (1)

GABY REBECCA SAN ROMAN BUSTINZA, Peru

391 (2)
391 (2)

GABY REBECCA SAN ROMAN BUSTINZA, Peru

391 (3)
391 (3)

GABY REBECCA SAN ROMAN BUSTINZA, Peru

391 (4)
391 (4)

GABY REBECCA SAN ROMAN BUSTINZA, Peru

391 (5)
391 (5)

GABY REBECCA SAN ROMAN BUSTINZA, Peru

391 (6)
391 (6)

GABY REBECCA SAN ROMAN BUSTINZA, Peru

391

GABY REBECCA SAN ROMAN BUSTINZA, Peru

398 (1)
398 (1)

CHIMCOMPLECT-ENGINEERING, Bulgaria

398 (2)
398 (2)

CHIMCOMPLECT-ENGINEERING, Bulgaria

398 (3)
398 (3)

CHIMCOMPLECT-ENGINEERING, Bulgaria

398 (4)
398 (4)

CHIMCOMPLECT-ENGINEERING, Bulgaria

398 (5)
398 (5)

CHIMCOMPLECT-ENGINEERING, Bulgaria

398 (6)
398 (6)

CHIMCOMPLECT-ENGINEERING, Bulgaria

398

CHIMCOMPLECT-ENGINEERING, Bulgaria

401 (1)
401 (1)

VENCISLAV PANCHEV, Bulgaria

401 (2)
401 (2)

VENCISLAV PANCHEV, Bulgaria

401 (3)
401 (3)

VENCISLAV PANCHEV, Bulgaria

401 (4)
401 (4)

VENCISLAV PANCHEV, Bulgaria

401 (5)
401 (5)

VENCISLAV PANCHEV, Bulgaria

401 (6)
401 (6)

VENCISLAV PANCHEV, Bulgaria

401

VENCISLAV PANCHEV, Bulgaria

101

NODO 17 GROUP SLP, Spain

SUBMITED THE PROJECT ONLY IN ANALOGUE FORMAT

101 PLEASE LOOK UP ON PAPER
101 PLEASE LOOK UP ON PAPER