• Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Проведе се и второто обществено обсъждане във връзка с предстоящия конкурс


На 7 юли от 18:00 ч в Зала 2 на Дом на архитектите в София се проведе второто предварително обществено обсъждане на концепцията за Международен архитектурен конкурс за идеен проект за нова централна част на к.к. Боровец.


От страна на организаторите на обсъждането присъстваха представители на Община Самоков - кметът Владимир Георгиев и главният архитект Надежда Клинчева-Колева, членове на организационния екип на конкурса, както и представители на професионалните организации - партньори на конкурса, САБ, КАБ и СУБ.


Интересът към конкурса бе голям и в залата присъстваха множество архитекти, представители на хотелиерския бранш, на туроператорските агенции и на наемателите на общински терени в Боровец.


Бяха повдигнати и обсъдени въпросите за обхвата на конкурсната територия, журирането, очакваните резултати, ограниченията по нормативна уредба, процедурата за възлагане и изпълнение на първопремирания проект, перспективите пред курорт Боровец и какво би било неговото възможно бъдещо развитие. В залата бяха изказани препоръки богатата растителност в т.н. “Златен триъгълник” да бъде запазена, да се търси комплексен подход и обвързване с контекста, както и да бъдат изготвени задълбочени проучвания на настоящото състояние на въпросната територия.


Видео-запис на проведената среща е достъпен публично в YouTube.
Анализът на предложенията ще бъде взет предвид при изготвяне на заданието на конкурса, а представители на наемателите, туроператорите, хотелиерите, професионалните организации, както и на другите заинтересовани страни, ще бъдат поканени за участие в работна група по заданието.


Организаторите отправят покана и за попълване на Анкетата за обратна връзка.

Върни се към НОВИНИ

#новини

© Copyrights: Samokov Municipality

Organizers:    Urbanistas.eu

Please do not hesitate to contact us / За контакти:

 

info@borovetscompetition.com