• Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Очаквайте обявяване на архитектурния конкурс за Боровец през януари 2017


Какво се случва с предстоящия конкурс?


След взетата на начален етап обратна връзка по време на обществените обсъждания (проведени в София и Самоков) Община Самоков предприе конкретни проучвателни дейности, изясняващи функционалната програма и обемно-пространствените параметри на конкурсната територия, на които да стъпи заданието на конкурса.


През септември организационният екип на конкурса започна работа по обработване на резултатите от проучванията, както и по разработването на заданието и графичната част по него.


В средата на ноември работната група по консултиране на заданието също започна своята работа. В състава й са поканени представители на Община Самоков, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, Съюз на урбанистите в България, Националния институт за недвижимо културно наследство, Българска асоциация на туристическите агенции и други експертни лица, както и представители на наемателите на търговски обекти в рамките на територията на конкурса.


Очаквайте скоро обявяване на членове на журито!

Обявяването на конкурса по всяка вероятност ще бъде през януари 2017 - работим усърдно!

Върни се към НОВИНИ


© Copyrights: Samokov Municipality

Organizers:    Urbanistas.eu

Please do not hesitate to contact us / За контакти:

 

info@borovetscompetition.com