• Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Обявяване на конкурсаПо повод отбелязването на 120 години от основаването на най-стария български планински курорт Боровец, Община Самоков заедно с партньорите си - Камара на архитектите в България, Съюз на Архитектите в България и Съюз на урбаниститие в България, обявяват международен архитектурен конкурс за територията “Златният триъгълник” в курорта.


Конкурсът се провежда в подкрепа на Визията на Община Самоков за развитието на Боровец като иновативен, устойчив и привлекателен европейски лидер за целогодишен семеен планински туризъм и спорт, както и за популяризирането му в регионален и международен мащаб. Стремежът е за утвърждаване на Боровец като зелен курорт, насочен към широк кръг посетители - любители на природата и планината, както и любители на екстремната линия активности каквито са планинското бягане, катерене, колоездене и фристайл през лятото, фрирайд през зимата.


Екипът на Община Самоков се надява реализацията на спечелилия проект да допринесе за по-пълноценно съпреживяване на местните култура, спорт и природа, като осигури по-високо качество на живот както на посетителите, така и на местните жители.


Основната цел на конкурса е да събере широк спектър и на високо ниво идейни проекти за устройственото развитие и архитектурния облик на територията, от които да се излъчи подходящ за Визията на Общината за развитието на курорта проект за етапна реализация.ЗЛАТНИЯТ ТРИЪГЪЛНИК

Обхватът на конкурса включва т.нар. „Златен триъгълник“ в централната част на курорт Боровец. Територията е разположена в най-оживената и атрактивна част на курорта, в непосредствена близост до финала на ски пистите и началните станции на кабинковия и седалков лифт, както и до някои от най-големите и значими хотелски комплекси. Местоположението на територията предопределя важното значение на това пространство за фукнкционирането на курорта и за цялостния му архитектурен и естетически характер. Сред специфичните теми на обхвата на конкурса са контактът с граничните територии, природната среда и местообитания, както и недвижимите културни ценности, разположени в територията на конкурса.


Обновяването на територията „Златният триъгълник“ дава възможност за намеса в някои съществуващи теми от съвременната застроена среда на територията, което понастоящем включва функционални, естетически, финансови и имиджови проблеми, както и решаване на съществуващи комуникационни проблеми основно по пешеходния достъп до ключови обекти в рамките на територията и нейните близки околности, подчертаване и уреждане на достъпа до двата обекта на културно-историческото наследство, основна поддръжка на съществуващото залесяване и други подробно описани в представянето на територията в настоящата конкурсната програма.ГРАФИК

Графикът на конкурса е както следва:

10 ЯНУАРИ 2018, 17:30 ч. Българско време (GMT +2) - срок за предаване на проектните предложения

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2018 – журиране и обявяване на класиране, премирани и

отличени проекти и победител

ФЕВРУАРИ - АПРИЛ 2018 – договаряне с победителя, старт на реализация на конкурсния проект и изготвяне на работен проект.НАГРАДИ И ВЪЗЛАГАНЕ

Конкурсът предвижда присъждането на общо пет премии на отличените и класирани от журито проекти както следва:

I място – 20 000 лв. и право за директно възлагане без обявление на работната фаза на инвестиционния проект

II място – 12 000 лв.

III място – 8 000 лв.

Две парични премии от по 5 000 лв. на отличени от журито проекти.


ЖУРИ

В състава на журито влизат водещи професионалисти и експерти в областта на архитектурата, урбанизма, ландшафтното и градско планиране, както и на опазването на културното наследство: арх. Рита Юстесен, Директор на отдел “Планиране и архитектура”; арх. Павел Янчев, урбанист в Art & Build, Брюксел, Белгия; арх. Мариус Мове, съсновател на Atelier Oslo, Осло, Норвегия; доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, Преподавател по Културно наследство в УАСГ, София, България; арх. Ваня Серафимова, Главен проектант Градоустройство в Серафимов Студио, арх. Надежда Клинчева-Колева, Главен архитект на Община Самоков и Ангелина Вангелкова, юрист и Секретар на Община Самоков.


ДОКУМЕНТИ

Пълната документация по обществената поръчка за конкурса е достъпна на страница Задание в този сайт и в профила на копувача на Община Самоков на адрес www.samokov.bg.


НОВИНИ И ВЪПРОСИ

Новини и отговори на въпросите по конкурса ще бъдат публикувани и във фейсбук страницата му на адрес www.facebook.com/borovetscompetition.


Очакваме ви!


#новини

© Copyrights: Samokov Municipality

Organizers:    Urbanistas.eu

Please do not hesitate to contact us / За контакти:

 

info@borovetscompetition.com